Onze diensten

Lokaal Opvanginitiatief

Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW van Watermaal-Bosvoorde is in november 2011 geopend. Dit grote huis, met tien kamers, biedt plaats aan NBMV’s (niet-begeleide minderjarige vreemdelingen) verzoekers om internationale bescherming, gehuisvest tijdens de hele procedure van het onderzoek van hun dossier. Het LOI biedt ook plaats aan NBMV’s met een verblijfsvergunning tijdens de periode tussen hun opvang bij Fedasil en hun toekomstige privé huisvesting. De jongeren staan onder toezicht van een team van vier speciale opvoeders, waaronder een coördinator, en een maatschappelijk werker.

Dit project, gesubsidieerd door Fedasil, wil elk van deze jongeren individuele sociale, medische en educatieve ondersteuning bieden. Zij worden bijgestaan bij hun administratieve procedures en bij de opvolging van hun aanvraag voor het statuut van politiek vluchteling. Er zijn verschillende middelen voorzien om hen te helpen integreren in ons school- en sociaal systeem, om autonoom te worden maar ook – en vooral – zodat ze er terug bovenopkomen na wat ze in hun land van herkomst hebben meegemaakt.

Sinds 2016 hebben twee nieuwe LOI hun deuren geopend in Watermaal-Bosvoorde. De eerste bestaat uit 5 kamers en verwelkomt NBMV’s. De tweede is geschikt voor één gezin met drie kinderen.

Zo worden 18 NBMV’s en één gezin permanent door het OCMW opgevangen. Iets meer dan honderd jongeren en tien gezinnen hebben de LOI van ons OCMW sinds de oprichting ervan doorlopen.

Contact

Wil je jezelf nuttig maken en een handje helpen met lessen of andere activiteiten, dan kan je contact opnemen via 02 660 71 56.

E-mail : ilawb@ocmw1170.brussels