Verklaring van toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring heeft betrekking op de website www.ocmw1170.brussels, in overeenstemming met de wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties van 19 juli 2018. Het OCMW van Watermaal-Bosvoorde spant zich in om de informatie op haar website voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze wet betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties vereist dat elke website of mobiele applicatie van de overheidssector zo toegankelijk mogelijk is voor een breed publiek. Overeenkomstig deze wet wil het OCMW van Watermaal-Bosvoorde de toegang tot informatie voor al zijn burgers bevorderen.

 

Niveau van naleving

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de normen inzake de eisen rond toegankelijkheid. Die regels gelden op drie niveaus: A, AA en AAA.

Deze website is gedeeltelijk in overeenstemming met de WCAG-standaarden (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 niveau AA. Aan sommige vereisten wordt niet voldaan, zie « Niet-toegankelijke inhoud ».

 

Maateregelen genomen om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij hebben de volgende stappen ondernomen om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren:

  • De broncode voldoet aan de taalspecificaties;
  • Naleving van de leeslogica van de tekst (koppen, lijsten, tabellen, enz.);
  • Implementatie van hulpmiddelen om interactiviteit te vergemakkelijken (menu, formulieren, enz.);
  • Controle van externe elementen (afbeeldingen, PDF-bestanden, …);
  • Niveau van naleving van de toegankelijkheidsnorm.

 

Niet-toegankelijke inhoud

Een deel van de inhoud van onze site voldoet niet volledig aan de toegankelijkheidsvereisten:

  • De hiërarchie van bepaalde titel- en ondertiteltags moet worden verbeterd.
  • Sommige contrastverhoudingen moeten worden verbeterd. De kleurcontrastscore van de knoppen ligt zeer dicht bij de verwachte score (4,46 in plaats van 4,50).
  • Sommige elementen zijn vast en kunnen bij sterk inzoomen leesproblemen opleveren.

Sommige elementen van onze site worden nog aangepast aan de normen (bv. tag hiërarchie).

 

Vrijstelling

De richtlijn is niet van toepassing op de volgende inhoud:

  • Online kaart. De pagina “Contact” bevat een interactieve kaart. Tekstalternatieven (adressen) zijn aanwezig op de pagina.

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 6 april 2022.

De beoordeling van de conformiteitsstatus van deze site is gebaseerd op het gebruik van de volgende tools:

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 24 april 2023.

 

Contactgegevens

Wij stellen uw feedback over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken op prijs. U kunt ons uw opmerkingen en suggesties sturen per e-mail naar communication@ocmw1170.brussels.

U kunt ons ook contacteren op het volgende adres:
OCMW van Watermaal-Bosvoorde – Dienst Communicatie
Ottervangerstraat 69
1170 Watermaal-Bosvoorde

Wij proberen u zo snel mogelijk een antwoord te geven.