Het OCMW

Transparantie

Deze documenten worden gepubliceerd ingevolge :

  • Art. 6 §1 en 2 van de gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellignen.
  • Artikel 7 § 1 van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen;
  • Artikelen 74 en 90 van de organieke wet betreffende de OCMW’s van 8 juli 1976.