Onze diensten

Sociale coördinatie

De Sociale Coördinatie van Watermaal-Bosvoorde is in 1997 opgericht op initiatief van het OCMW en wil een sociale link creëren door de lokale actoren samen te brengen. Ze identificeren de moeilijkheden op het terrein en denken na over realistische en duurzame oplossingen.

Op dit moment telt de Sociale coördinatie een 50-tal leden. Ze wil de kennis van de diensten, de netwerkvorming van de acties en de uitvoering van concrete projecten verbeteren door middel van koepels (plenaire vergaderingen), werkgroepvergaderingen (commissies en reflectiegroepen) en infosessies.

Doelstellingen

  • Bevordering van de wederzijdse kennis van diensten op het grondgebied
  • Een plek voor informatie, uitwisseling en debat zijn
  • Bevordering van het overleg en de toepassing van synergieën
  • Ondersteuning van de reflectie over de ethiek van het maatschappelijk werk  
  • Deelnemen aan de implementatie van tools voor sociale diagnose
  • Nieuwe initiatieven van zowel verenigingen als burgers ontvangen, begeleiden en ondersteunen
  • Het ontwikkelen van reflectie en actie op lokaal niveau door het uitbrengen van adviezen en richtlijnen, met respect voor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iedereen

Acties

  • Informatiebijeenkomsten: de koepels
  • Werkgroepvergaderingen per thema: commissie jeugdhulpverlening, commissie ouderen, commissie jonge kinderen
  • Uitwisselingen met alle Sociale coördinaties van Brussel

Hoe word je lid van de Sociale coördinatie van Watermaal-Bosvoorde?

Wij willen onze synergieën binnen ons netwerk graag uitbreiden: als je werkzaam bent in de verenigingssector of in een gelijkwaardige publieke of private organisatie of als je actief bent in maatschappelijk welzijn op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde, kan je contact opnemen met ons:

Contact

Vosrtlaan 24, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Tel. : 02 663 08 07 / 0490 14 09 22

E-mail : coorsociale@ocmw1170.brussels

Huishoudelijk reglement van de Sociale Coördinatie

Charter van de Sociale Coördinatie