Onze diensten

Seniorenhulp

Seniorenhuisvesting

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn beschikt over 34 woningen voor de ouderen.

Het gaat niet over een serviceresidentie, maar om specifieke woningen die speciaal zijn ontworpen en uitgerust voor ouderen. Deze vorm van huisvesting stelt hen in staat zelfstandig te wonen en omvat geen specifieke steun in verband met de bewoning van de woning.

Toewijzingsbeleid voor de woningen
Inschrijvingsformulier

Contact

Heiligenborre 120-122, 1170 Watermaal-Bosvoorde.

 

Verzoeken moeten worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van het OCMW : Ottervangerstraat 69, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Tel. 02 663 97 60

Thuismaaltijden

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn biedt thuiszorg aan, vooral voor ouderen. Zo levert het warme maaltijden aan huis in samenwerking met de dienst voor gezinsbijstand “Vivre Chez Soi”.

Contact

Informatie en afspraak : 02 660 58 71.

Website van de vzw “Vivre chez Soi”

Dagverzorgingscentrum

Ons dagverzorgingscentrum ligt in de oude wijk van Watermaal-Bosvoorde – de zogenaamde Bezemhoek – vlakbij het Zoniënwoud. Het heeft een terras en een tuin. Onze opvangcapaciteit bedraagt 15 personen.

Voor wie?

 • personen van 60 jaar of ouder die om fysieke of psychische redenen niet meer zelfstandig kunnen leven, die verzorging of hulp nodig hebben in het dagelijkse leven en van wie het medisch profiel voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van een rust-en-verzorgingstehuis.
 • personen die lijden aan een neurologische aandoening zoals dementie (alzheimer en andere), de gevolgen van een trombose, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, enz.
 •    

Missie

 • Een pluridisciplinair team staat in voor een complete persoonlijke zorg, aangepast aan de patiënt, en dat in een familiale en hartelijke omgeving.
 • We stellen alles in het werk om ouderen langer en zo zelfstandig mogelijk thuis te laten wonen.
 • We willen de levenskwaliteit van ouderen en hun familie verbeteren.

Het team bestaat uit 2 verpleegkundigen, 2 zorgverleners, 1 gezinshulp, 1 ergotherapeut, 1 logopedist, 1 kinesitherapeut, 1 arbeider en 1 pedicure.

Diensten

De dagprijs voor de opvang omvat de volgende dienstverlening:

 • verzorgings- en verplegingshulp: wc’s, douches, pleisters, injecties, toedienen van medicijnen, vervanging (incontinentiemateriaal inbegrepen)
 • ergotherapie, fysiotherapie en logopedie
 • pedicure
 • de deelname aan activiteiten, animaties en avondjes, georganiseerd door het centrum voor       dagverzorging
 • een warme maaltijd ‘s middags en dranken tijdens de maaltijd
 • koffie of thee en water beschikbaar tijdens de dag
 • een snack ‘s namiddags
 • psychosociale begeleiding van de oudere en de familie
 • onderzoek en ondersteuning van middelen om de oudere langer thuis te laten wonen
 • begeleiding naar een opname in een rust-en-verzorgingstehuis

Vervoer van en naar het centrum is mogelijk na betaling van een supplement. Een externe dienst staat voor een vast bedrag en in functie van het aantal afgelegde kilometers in voor dat vervoer.

Contact

Heiligenborre 120, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Tel.: 02. 672 93 99

Mail : csj-dvc@ocmw1170.brussels

Website van de Dagverzorgingscentra