Onze diensten

Sociale steun

Algemene sociale dienst

De missie van het OCMW is een leefloon te voorzien voor elke persoon die niet over voldoende middelen beschikt en die aan vastgelegde wettelijke voorwaarden voldoet.

De Algemene Sociale Dienst richt zich tot personen ouder dan 25. De verstrekte hulp is niet enkel financieel. Ze gaat veel verder, zoals begeleiding bij administratieve stappen, heroriëntering, punctuele hulp voor medische kosten, het nieuwe schooljaar, de inschrijving van een kind in een sportclub, enz.

Voor algemene problemen (leefloon, sanctie RVA, aanvraag van inkomenstoeslagen, probleem met je pensioen, aanvraag van dekking van medische en farmaceutische kosten …) kan je contact opnemen met de Algemene Sociale Dienst.

Contact

Onthaal:

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag: van 8u45 tot 12u en van 13u tot 16u

Donderdag: van 8u45 tot 12u

Voor zover mogelijk wordt de voorkeur gegeven aan afspraken.

Sociale permanenties;

Mandag en donderdag van 9u tot 11u

Tel. : 0800 35 195 (gratis) / 02 663 08 68 / 02 663 08 69

Vorstlaan 24, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Jongeren

De dienst 18-24 richt zich tot jonge volwassenen tussen 18 en 24 jaar. In Watermaal-Bosvoorde blijft de vraag alsmaar toenemen. “Dit is te wijten aan de maatschappelijke evolutie”, zegt verantwoordelijke maatschappelijk assistent Christiane Peeters. “De gezinssamenstelling is helemaal anders dan vroeger en veel jongeren kunnen het niet vinden met bijvoorbeeld hun stiefmoeder of stiefvader en moeten of wensen het ouderlijk huis te verlaten. Ze vallen dan eigenlijk op zichzelf terug.”  Het OCMW begeleidt deze jongeren en omkadert hen in hun opleidingsproject (studies) of bij het zoeken naar werk.

Contact

Enkel op afspraak.

 

E-mail : jongeren@ocmw1170.brussels

Tel. : 0800 35 195 (gratis) / 02 663 08 68 / 02 663 08 69

Vorstlaan 24, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Energie

Energiefacturen kunnen een belangrijk aandeel zijn in de uitgaven van elk gezin. Er is sprake van energiearmoede wanneer de maandelijkse facturen van gas- en elektriciteit de drempel van 10% van het totale gezinsinkomen overschrijden. Het is niet altijd gemakkelijk om eraan uit te geraken en te weten hoe je de rekening kunt verlagen. Daarom is de dienst energie opgericht. Ze vervult verschillende taken:

 • Oriëntatie en informatie over energieleveranciers.

 • Een eventuele financiële tussenkomst in de betaling van je elektriciteits-, gas-, stookolie- en/of waterfacturen. Indien nodig kan een maatschappelijk werker van de dienst energie een aanvraag analyseren om een duurzame oplossing te vinden voor een bepaald probleem. Afhankelijk van het budget en de sociale situatie van het gezin kan ook de betaling van de factuur, als die een probleem oplevert, in overweging worden genomen (al dan niet terugbetaalbaar).

 • Eventuele financiële interventie in de aankoop van apparatuur met een laag energieverbruik. Door de juiste gewoontes aan te leren kunnen we tot 25% op ons energieverbruik besparen. Energieverslindende toestellen vervangen heeft soms dezelfde impact. Als je budget het niet toelaat om zulke toestellen (een koelkast, wasmachine, cv-ketel en fornuis) aan te kopen, kan je een aanvraag voor een financiële tussenkomst (al dan niet terugbetaalbaar) indienen die maatschappelijk werkers van de dienst energie onderzoeken.

 • Verzending van attesten voor een specifiek sociaal energietarief. Als je in aanmerking komt voor het speciale sociale energietarief, ontvang je dat normaal gesproken automatisch. Het kan gebeuren dat je leverancier deze informatie niet heeft ontvangen. Onze dienst energie kan dan een attest opstellen, als je een leefloon van ons OCMW ontvangt.

 • Ondersteuning bij de aanvraag van statuut als beschermde klant.Het statuut van beschermde klant kan een echt interessant alternatief zijn voor gezinnen die normaal gesproken geen sociaal tarief genieten, maar wel een onbetaalde energiefactuur hebben. Deze procedure geeft je rechten maar ook plichten. Je kan terecht bij onze dienst energie voor meer uitleg over deze bijzondere procedure.

 • Informatie en advies over je energieverbruik.Een van de eerste dingen die je moet doen als je je factuur wilt verlagen, is weten hoe je je energieverbruik kan verminderen. De maatschappelijk werkers van onze dienst energie zijn opgeleid en gespecialiseerd in dit domein om je daartoe alle nodige middelen te geven.

 • Energiecheck-up van je woning.De technicus en de maatschappelijk werkers van de dienst energie kunnen bij jou thuis komen om een energiecheck-up uit te voeren. Met dat advies krijg je een idee van hoe je je energieverbruik kan verminderen. Je kan dan ook technische ingrepen laten uitvoeren (installatie van reflectoren, kitten van deurvoegen, installatie van tochtstrips enz.), al dan niet terugbetaalbaar. Let wel, dit is geen EPB-certificaat.

 • Wanneer je verhuist of van leverancier verandert, vergeet dan niet onze dienst te vragen welke modaliteiten er moeten ingevuld worden. Als je verschillende stappen vergeet (opgeven van de EAN-codes van je meters enz.) kan dat tot hoog oplopende kosten leiden.

Contact

Enkel op afspraak.

 

E-mail : energie@ocmw1170.brussels

Tel. : 0800 35 195 (gratis) / 02 663 08 68 / 02 663 08 69

Vorstlaan 24, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Schuldbemiddeling & Budgetbegeleiding

Moeilijk einde van de maand, onbetaalde rekeningen, herinneringen van deurwaarders, wat is het beste telecomcontract voor mij, …? De Dienst Schuldbemiddeling en Budgetbegeleiding probeert passende oplossingen te vinden voor de moeilijkheden van de aanvrager.

Deze service kan:

 • een gedetailleerde staat van inkomsten, lasten en schulden opmaken
 • schuldeisers over hun interventie informeren
 • een budget opstellen waarmee aanvragers waardig kunnen leven.
 • het al dan niet vrijgeven van een beschikbaar deel voor de afbetalingsplannen
 • informatie vragen aan de schuldeisers: verschuldigde bedragen, leningsvoorwaarden, kopieën van contracten …
 • deze gegevens bestuderen, de betalingen aan gerechtsdeurwaarders en verjaringstermijnen verifiëren …
 • contact opnemen met de verschillende schuldeisers om te onderhandelen over afbetalingsplannen op basis van het vastgestelde budget, als dat het toelaat
 • Als het beschikbare deel niet voldoende is voor alle schuldeisers, geeft het voorrang aan vitale schulden (huur, gas-elektriciteit, mutualiteit …)
 • Budgetbegeleiding
 • Tussenkomen in geval van beslaglegging of stopzetting van een vergoeding, loonbeslag, beslaglegging op roerende goederen …
 • Informeren en helpen bij de invoering van andere juridische procedures indien nodig, zoals een collectieve schuldenregeling.

 

Schuldeisers kunnen het voorstel aanvaarden of weigeren, de berekening van de rente of de gerechtelijke procedure al dan niet onderbreken. Het is altijd de aanvrager die de betalingen doet.

Contact

Enkel op afspraak.

 E-mail : schuldbemiddeling@ocmw1170.brussels

Tel. : 0800 35 195 (gratis) / 02 663 08 68 / 02 663 08 69

Epi’Dorp : de sociale kruidenier

De sociale kruidenierswinkel biedt sociale activiteiten aan voor alle inwoners van de gemeente, evenals toegang tot gevarieerde voedingsproducten tegen gereduceerde prijzen voor mensen die aan bepaalde budgettaire voorwaarden voldoen. Epi’dorp is een plaats waar de sociale cohesie en onthaal centraal staan.

Contact

Visélaan 19, 1170 Watermaal-Bosvoorde.
epidorp@ocmw1170.brussels

 

De winkel is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15.30 uur. Je kan de windel tijdens de openingsuren bereiken op 02 663 08 48.

 

Buiten de openingstijden, kan jij bellen naar 02 663 97 81 of 0490 52 26 43 (van 9 tot 16 uur).