Onze diensten

Socioprofessionele Inschakeling

De Socioprofessionele Inschakeling Dienst (SPI) is een van de diensten van het OCMW, die alle initiatieven op een lokale en bevoorrechte manier uitvoert, zodat:

 • personen die door het OCMW worden bijgestaan en alle werkzoekenden van de gemeente zich zowel op sociaal als op professioneel vlak kunnen re-integreren;
 • werkgevers samenwerkingsverbanden kunnen aangaan met lokale structuren, meer bepaald in het kader van arbeidsbemiddeling;
 • partners om nieuwe projecten kunnen opzetten en de bestaande middelen optimaal kunnen benutten.

Contact

Leopold Wienerlaan 215, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Onthaal elke werkdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Tel.: 02 679 71 07

Werk zoeken

De SPI dienst geeft persoonlijke begeleiding aan alle personen die contact opnemen met het OCMW en aan werkzoekenden van de gemeente zodat ze hun professionele of andere plannen kunnen verwezenlijken:

 • Onthaal, luisteren en individuele ondersteuning
 • Socioprofessionele balans
 • Bepaling van het professionele project
 • Informatie over opleidingen of studies
 • Individuele of collectieve begeleiding bij het zoeken naar werk (cv, motivatiebrief, voorbereiding op een sollicitatiegesprek, strategie voor het zoeken naar werk, sociale netwerken …)
 • Hulp bij het uitvoeren van de stappen voor een succesvolle sollicitatie
 • Logistieke ondersteuning
 • Werkgelegenheid in het kader van inschaling
 • Jobcoaching
 • Informatie over de mogelijkheden om financiële verantwoordelijkheid te nemen voor bepaalde kosten in verband met opleiding, begeleiding en het zoeken naar werk.

Studie- of opleidingsprojecten

 • Balans en bepaling van het project
 • Informatie over opleidingen of studies
 • Doorverwijzing naar scholen of opleidingscentra
 • Individuele ondersteuning en advies tijdens de uitvoering van het project

Professioneel partnerschap

Voor werkgevers

 • Presentatie van de kandidaten en aanwervingsplannen
 • Partnerschap in het kader van de professionele inschakeling (artikel 60 §7)

Voor de partners

 • Synergie en samenwerking met lokale, gemeentelijke en regionale partners …
 • Elk jaar organiseert het Jobhuis van Watermaal-Bosvoorde innovatieve acties met zijn verschillende partners

Ondernemerschap

Het OCMW heeft een samenwerking opgezet met de vzw “JobYourself”, dat onafhankelijke professionele projecten van de personen die door het OCMW worden bijgestaan, analyseert, ondersteunt en ontwikkelt in een professionele en administratief veilige omgeving.

Werk vinden of opnieuw een opleiding starten zijn natuurlijk de meest voorkomende opties voor een socioprofessionele re-integratie. Aan de andere kant is een eigen job creëren minder gebruikelijk, maar evenzeer en zo niet des te meer bevredigend.

Toch zijn er vaak te weinig middelen om die sprong te wagen. Daarom werd in 2013 een JobYourself-cel opgericht in Watermaal-Bosvoorde. Concreet begeleidt JobYourself je in samenwerking met de SPI gedurende bijna twee jaar om jouw eigen kleine zaak op te richten. Zo ontstaan er elk jaar nieuwe kleine bedrijven.

Informatie

Regelmatige briefings bij de SPI. Inschrijvingen via de website jobyourself.be

Mentorschap

Het OCMW en het Jobhuis van Watermaal-Bosvoorde ondersteunen het door Team4Job ontwikkelde mentorprogramma.

Team4aJob is een individueel mentorprogramma dat werkzoekenden (mentees) en vrijwilligers die beroepsactief zijn (mentors) met elkaar in contact brengt.

De mentor geeft zijn ervaring met en zijn kennis van de arbeidsmarkt door aan de mentee om zijn zoektocht naar werk te stimuleren.

Informations

Regelmatige briefings bij de SPI. Inschrijvingen via de website team4job.be

Jobhuis

Het Jobhuis in de Pinsonstraat 127 brengt alle betrokken spelers van jouw tewerkstelling samen onder één dak: Actiris, de SPI-diensten en het PWA.

Als je werkloos bent, kan je bij Actiris terecht voor al je administratieve stappen. Daarna verwijst de dienst je door naar de SPI voor de concrete invulling van de zoektocht naar werk.

Als je langdurig werkloos bent of een leefloon (of gelijkwaardige steun) ontvangt, verwelkomt het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) je om je te helpen bij het vinden van klusjes om werkervaring op te doen.

Tot slot biedt de dienst SPI je regelmatig activiteiten aan in het kader van lokale projecten die Actiris subsidieert.

Deze projecten worden ontworpen of herzien in functie van de behoeften van de werkzoekenden.

Zij mobiliseren de partners van het Jobhuis en/of andere Jobhuizen en andere gespecialiseerde organisaties.

Contact

Pinsonstraat 127, 1170 Watermaal-Bosvoorde

emploi1170.be

Lokale projecten

De Joblente

Elk jaar vindt in maart de Joblente plaats. Dit intussen gevestigde evenement, ondersteund door Actiris, gaat door in de gemeenten Watermaal-Bosvoorde, uiteraard, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en Oudergem. Die bieden een gevarieerd programma van activiteiten voor werkzoekenden: conferenties, workshops voor persoonlijke ontwikkeling, hulpmiddelen bij het zoeken naar werk, informatiesessies, ontmoetingen, specifieke coaching, debatten, enz.                                    

Coachingworkshops

De dienst SPI organiseert regelmatig workshops van enkele weken, die globale coaching bieden aan jobcenters: welzijn, persoonlijke ontwikkeling, zelfbeeld, digitale identiteit, tools voor het zoeken naar werk enz.                

Cosearching

Het Jobhuis neemt deel aan een project waarbij verschillende arbeidsbureaus betrokken zijn en waarbij werkzoekenden elkaar helpen bij het zoeken       naar werk binnen toegewijde groepen.       

How do you blue?

De dienst SPI heeft van Actiris een subsidie gekregen om de lokale mogelijkheden om werkgelegenheid en sociale cohesie te creëren in het kader van de Blauwe Economie te analyseren. Deze diagnose betreft zowel de beschikbare materiële middelen (inclusief recupereerbaar afval) als de beschikbare productieruimte (grond en gebouwen), ondernemers die zich bewust zijn van de Blauwe Economie, wetenschappelijke experts en werkzoekenden. Het doel is om te achterhalen welke activiteit(en) die de werkgelegenheid bevorderen in Watermaal-Bosvoorde     kunnen worden gecreëerd in overeenstemming met de principes van de Blauwe Economie.

Cultuurpool

Kunnen we je verleiden met een uitstapje naar de bioscoop, het theater, het museum, enz.? Vergezel je ons graag op een culturele excursie ? Of neem je graag deel aan creatieve workshops ?

Onze activiteiten zijn in de eerste plaats gericht op iedereen die een beroep doet op een van de diensten van het OCMW van Watermaal-Bosvoorde, en meer in het algemeen op mensen die sociale ondersteuning vragen en een beroep doen op het associatieve weefsel van de gemeente, of ze nu financieel gesteund worden door het OCMW of niet.

We werken onder meer samen met het cultuurcentrum La Vénerie, de vzw Artikel 27 en de dienst Preventie en Sociale cohesie van de gemeente.

Contact

Culturele permanentie : elke dinsdag van 9u tot 11u30 (met uitzondering van de schoolvakanties).

 

Léopold Wienerlaan 215, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Tel. : 02 679 71 04

Onze partners