Nieuws

Energiecrisis: welke steun is beschikbaar?

20.10.2022
-

In het licht van de huidige energiecrisis zijn er een aantal steunmaatregelen beschikbaar om u te helpen met uw energiekosten.

 

Het sociaal tarief

Het sociaal tarief is een voorkeurstarief dat overeenstemt met het laagste vastgestelde commerciële tarief op de Belgische aardgas- en elektriciteitsmarkt. Het sociaal tarief is een federale sociale maatregel die is voorbehouden voor bepaalde categorieën personen.

Wie heeft recht op het sociaal tarief?

  • Iedereen die een leefloon of een equivalent daarvan ontvangt (alleen of in een huishouden) heeft recht op het sociale tarief voor gas en elektriciteit;
  • Iedereen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gelijkwaardig (alleen of in een huishouden) heeft recht op het sociale tarief voor gas en elektriciteit;
  • Iedereen die een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap ontvangt (alleen of in een huishouden) heeft recht op het sociale tarief voor gas en elektriciteit;
  • Huurders van sociale woningen die worden verwarmd via een gemeenschappelijke ketel op aardgas genieten het sociaal tarief mits de huisvestingsmaatschappij deze heeft aangevraagd. De huisvestingsmaatschappij rekent het tarief aan de huurders door via de kostenafrekening. Het sociaal tarief is enkel van toepassing op aardgas en niet op elektriciteit.
  • In het licht van de gezondheidscrisis de toegang tot sociale tarief is uitgebreid tot de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming (RVV) van 1 februari 2021 t.e.m. 31 december 2021. Deze maatregel is in het kader van de energiecrisis verlengd tot 31 maart 2023, een besluit dat de regering tijdens het laatste overlegcomité op vrijdag 16 september heeft genomen.

 

Meer info: Het sociaal tarief (vroeger SST) | Social Energie

 

De verwarmingspremie van 100€ via uw elektriciteitsleverancier

Huishoudens die de verwarmingspremie van 100 euro niet hebben ontvangen, hebben tot 1 november 2022 de tijd om een aanvraag in te dienen via de website van FOD Economie of door een papieren formulier in te vullen.

Meer info: Verwarmingspremie | FOD Economie (fgov.be)

 

Het « basispakket energie » van november 2022 t.e.m. maart 2023

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van 135 euro op gas en 61 euro op elektriciteit, moet u uiteraard contracten hebben voor de levering van dit soort energie. Als u thuis geen gas heeft (en u verwarmt bijvoorbeeld met elektriciteit of hout), komt u helaas niet in aanmerking voor de overheidssteun voor gas. Een andere filter die is ingevoerd is het type energiecontract dat elk huishouden heeft. Dit betekent dat de maatregel van toepassing zal zijn op alle variabele contracten, alsook op vaste contracten die na 1 oktober 2021 worden gesloten of verlengd. Als u vóór deze datum een energiecontract met vaste tarieven hebt afgesloten, wordt u niet geholpen. Heeft u echter wel een energiecontract met vaste tarieven dat vóór deze datum is afgesloten, dan bent u niet geholpen, maar wordt u beschermd door tarieven die aanzienlijk goedkoper zijn dan de tarieven die momenteel op de energiemarkt gelden. Verander uw contract niet, zelfs met de hulp van de regering, zou u een groot verlies lijden.

Er is wel degelijk een uitsluitingsmaatregel voor mensen met een hoog inkomen. Maar de drempel is erg hoog: u moet een jaarlijks netto belastbaar inkomen hebben van meer dan 62.000 euro als u een alleenstaande bent, en een gezamenlijk inkomen van niet meer dan 125.000 euro voor huishoudens, plus 3.700 euro per kind of afhankelijke in het huishouden. Als u boven deze grens zit, ziet u de korting ook op uw energierekening, maar wordt deze deels betaald uit de inkomstenbelasting.

 

De stookoliecheque stijgt van 225€ naar 300€

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 300 euro netto aanvragen.

Deze toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een mede-eigendom (bijvoorbeeld een appartementsgebouw) zijn gehuisvest.

Elk huishouden dat het verzoek al heeft ingediend en de oorspronkelijke 225 euro heeft ontvangen, krijgt een automatische toeslag van 75 euro.

Meer info: Stookoliecheque | FOD Economie (fgov.be)

 

Betalingsmoeilijkheden en aanvragen voor financiële steun

Elke persoon of huishouden met betalingsmoeilijkheden en openstaande facturen kan financiële hulp aanvragen bij de energiedienst van het OCMW.

Elke aanvraag wordt onderworpen aan een volledig sociaal onderzoek en een begrotingsbalans op basis van bewijsstukken van vaste inkomsten en uitgaven. De uiteindelijke beslissing wordt overgelaten aan het bijzonder comité van de sociale dienst.

Het gebruik van het gas- en elektriciteitsfonds maakt het echter niet mogelijk de maandelijkse rekeningen op regelmatige en terugkerende basis te betalen.

Heeft u moeite om uw facturen of afrekening te betalen? Hebt u advies nodig over het lezen van uw facturen of het veranderen van leverancier? Wilt u genieten van het sociaal tarief? Neem contact met ons op en we maken een afspraak om samen een oplossing te vinden!

Dienst Energie
Email : energie@ocmw1170.brussels
Tel.: 0800 35 195 (gratis) / 02 663 08 68 / 02 663 08 69

 

Foto (c) Unsplash / Arthur Lambillotte

< terug